CỐ VẤN CHUYÊN MÔN – Nhà biên kịch  Đỗ Thị Mai. (1991) – Bút danh: Mai Tiên.

Theo đuổi ngành biên kịch điện ảnh từ năm 2009, sau khi tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Sân Khấu & Điện Ảnh Hà Nội có kinh nghiệm 10 năm trong ngành biên kịch phim.

    Từng viết kịch bản điện ảnh “Giấc mơ thổ cẩm”, “Vòng xòe dưới trăng”, do cục điện ảnh đặt hàng.

Từng viết các kịch bản truyền hình,  sitcom cho VTV9, HTV9, VTV cab, như: Bác Ba Phi; Kế hoạch hoàn hảo; Đại gia đình quái đản; Láng giềng chứ danh; Nè biết gì chưa; Tết này ta có nhau; Tết đoàn viên…