Đạo diễn – Nguyễn Thị Thu Hằng.

(1995)

Theo đuổi ngành đạo diễn Điện ảnh từ năm 2009, sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Sân Khấu & Điện Ảnh Hà Nội có kinh nghiệm 7 năm trong ngành đạo diễn, sản xuất phim.

Từng đạt giải Cánh diều vàng cho đạo diễn xuất sắc thể loại phim ngắn năm 2020.

Từng tham gia với vai trò đạo diễn nội dung cho các dự án giáo Tiếng Anh. Tham gia đạo diễn cho các dự án giới thiệu sách cho Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

Từng tham gia với vai trò tổ chức sản xuất phim cho Viettel Media.